MakoLab na Facebooku

Rich snippets and semantic seo with GoodRelations

1

Instalacja modułu

Aby korzystać z modułu niezbędne jest posiadanie aplikacji PrestaShop w wersji min 1.4.0.

Instalacja modułu odbywa się w następujących krokach:

 • Logujemy się w panelu administracyjnym sklepu
 • Przechodzimy do zakładki "Modules" (1)
 • Klikamy w link "Add a module from my computer" (2)

2

 • w sekcji "Module file" należy wskazać pobrany wcześniej plik goodrelations.zip (3) i kliknąć "Upload this module" (4)
 • system pobierze moduł i zamieści go w sekcji "SEO" w liście dostępnych modułów,

3

 • czerwony krzyżyk (5) informuje, że moduł nie jest jeszcze zainstalowany
 • aby zainstalować moduł klikamy przycisk "Install" (6)
 • proces instalacji odbywa się bezobsługowo.

4

 • Po zakończeniu wyświetlony zostanie stosowny komunikat (7)
 • Ikonka wykrzyknika pojawiająca się przy tym komunikacie informuje o konieczności skonfigurowania modułu(8)
 • przy module pojawią się nowe odnośniki (9)
 • Po kliknięciu na link "Configure" użytkownik przeniesiony zostanie do panelu administracyjnego modułu
 • W panelu tym dostępne są 4 zakładki: General settings, Inventory, Location and contact, Other.

5

Zakładka "General settings"

Google sitemap – jest to sekcja pokazująca czy został już aktywowany moduł Sitemap w sklepie. Jeśli nie, wyświetlany jest odnośnik do sekcji pozwalającej na instalację modułu i wygenerowaniu pliku sitemap.xml(10). Jeśli moduł Sitemap jest aktywny i został wygenerowany plik sitemap (11), może wystąpić potrzeba regenerowania tego pliku. Wyświetlony jest odpowiedni komunikat (12) i link do miejsca, gdzie możemy to zrobić (13)

GoodRelations Notifier - jeśli użytkownik wygeneruje plik sitemap, może uruchomić automatyczne powiadamianie GR Notify Service. Usługa ta spowoduje automatyczne powiadamianie serwisów skanujących serwisy zawierające ontlogię GoodRelations i aktualizujących bazy danych o informacje i produkty zawarte w sklepie użytkownika.

Shop logo URL - sekcja wskazująca ścieżkę dostępu do logotypu sklepu,

GoodRelations logo – jeśli uruchomiona zostanie ta opcja, w prawym dolnym roku sklepu będzie wyświetlana ikonka GoodRelations wskazująca odwiedzającym o tym że sklep emituje odpowiednie znaczniki RDF ontologii GoodRelations.

6

Zakładka "Inventory"

Jest to miejsce pozwalające zarządzać wyświetlanymi informacjami dotyczącymi ilości produktów w sklepie

 • "Show stock info" (14) - pozwala zadecydować, czy informacje dotyczące ilości produktów mają być wogóle publikowane na stronie.
 • "Suppress stock info for sold out items" (15) - ukrywa informacje dla wyprzedanych przedmiotów. Jeśli stan magazynowy przedmiotu będzie mniejszy lub równy 0 wówczas informacje dotyczące ilości nie pojawią się na stronie
 • "Show stock level" (16) - opcja pozwala wybrać, czy moduł ma pokazywać rzeczywisty stan magazynowy produktu, czy ograniczać ilość produktów z góry o zadaną wartość (17)

7

Zakładka "Location and contact"

 • W zakładce tej administrator może wpisać dane teleadresowe sklepu (18).
 • Możliwe jest również podanie geolokalizacji (19) - informacja nie jest jeszcze jednak wyświetlana w znacznikach

8

Zakładka "Other"

W tym miejscu należy wskazać dostępne w sklepie sposoby płatności oraz sposoby dostawy jakich użytkownik może użyć podczas dokonywania zakupów w sklepie (20).

9

Zapis zmian

Po kliknięciu przycisku "Save changes" na dole strony, ustawienia zostaną zapisane w bazie danych, a sklep od tego momentu będzie emitował na swoich stronach odpowiednie znaczniki RDFa.

 • Pomyślny zapis potwierdzony jest odpowiednim komunikatem (21)

10

Tak wygląda strona panelu administracyjnego z prawidłowo skonfigurowanym modułem GoodRelations

 • Ikona przy module GoodRelations jest zielona (22)